ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Προστατέψτε την περιούσια σας από κάθε κίνδυνο.

Ασφάλειες ipinsurance

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η απόκτηση κατοικίας αποτελεί βασικό μέλημα για κάθε οικογένεια, η έλλειψη ασφάλισης φαντάζει –τουλάχιστον– σχήμα οξύμωρο. Πράγματι, γενιές και γενιές γαλουχήθηκαν με την ευχή «να έχεις ένα κεραμίδι στο κεφάλι σου», ωστόσο η συντήρηση και η προνοητικότητα για τη μετέπειτα προστασία του ακινήτου πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Η ασφάλιση κατοικίας έρχεται να προστατέψει τα όνειρα, τις χαρές, τις μνήμες και τόσα άλλα που αντικατοπτρίζει το σπίτι μας. Ωστόσο, χαμηλό παραμένει το ποσοστό των ασφαλισμένων κατοικιών σε σχέση με τον συνολικό αριθμό τους στη χώρα, παρά τους μεγάλους κινδύνους που ελλοχεύουν. Τα τελευταία χρόνια, η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλες  φυσικές καταστροφές: Σεισμοί, πυρκαγιές και πλημμύρες καταστρέφουν περιουσίες και αναδεικνύουν, για μία ακόμη φορά, το ζήτημα των ανασφάλιστων κατοικιών. Η Πολιτεία παραμένει ανήμπορη να αποκαταστήσει τους πολίτες πλήρως και έγκαιρα από τέτοιες καταστροφές. Ένα επίδομα αποτελεί μια απλή «ανακούφιση», δεν εγγυάται όμως ότι θα χτίσει ξανά κανείς το σπίτι και τα όνειρά του, που γκρεμίστηκαν. Παράλληλα, η κατοικία μας απειλείται και από διάφορους καθημερινούς κινδύνους. Κλοπές, ζημιές από διαρροές και άλλες φθορές, σε συνδυασμό με άλλα, ανθρωπογενή αίτια, έρχονται να διαταράξουν την προσωπική μας ηρεμία και την ασφάλεια του σπιτιού μας. Είναι αδιανόητο ένας πολίτης να αφήνει την κατοικία του απροστάτευτη γιατί δεν είναι ενημερωμένος για το πραγματικά χαμηλό κόστος ασφάλισής της. Πόσο μάλλον όταν θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια πραγματική καταστροφή, στην πρώτη περίπτωση, ή μια σημαντική οικονομική απώλεια, πολλαπλάσια φυσικά από ό,τι θα κόστιζε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δυσάρεστα γεγονότα συμβαίνουν σε όλους, όμως, όπως είθισται, πιστεύουμε πως δεν θα συμβούν σε εμάς. Γιατί να μείνουμε απροστάτευτοι; 

Ασφάλειες ipinsurance
Ασφάλειες ipinsurance

Ποια ασφάλεια κατοικίας είναι κατάλληλη για εσάς;

Το τελικό κόστος της ασφάλισης εξαρτάται από βασικούς παράγοντες που συνυπολογίζονται από την ασφαλιστική η οποία θα εξετάσει τις πηγές πιθανών κινδύνων. Όπως είναι ευνόητο, η παλαιότητα του κτιρίου, το είδος της κατασκευής και της στέγης συγκαταλέγονται σε αυτούς. Διαφορές στην τελική εκτίμηση για το ύψος του ασφα- λίστρου προκύπτουν από το αν το οίκημα είναι νόμιμο ή αυθαίρετο. Σημαντικό στοιχείο, επιπλέον, αποτελεί η τιμή της οικιστικής ζώνης, δηλαδή ποια είναι η τοποθεσία της κατοικίας που θα ασφαλίσουμε. Άλλα χαρακτηριστικά προσδίδουν, επίσης, στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο παρά- μετροι όπως το αν αποτελεί μόνιμη ή εξοχική κατοικία, αν χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση ή αν το ακίνητο ενοικιάζεται.
Προφανώς, υπάρχουν συμβόλαια με τις πιο συνηθισμένες ή άλλες σύνθετες καλύψεις. Η περιουσία μας παραμένει ευάλωτη κάθε στιγμή από εξωγενείς παράγοντες ή τον ίδιο μας τον εαυτό. Βασική μέριμνα πρέπει να υπάρχει για σεισμούς, πυρκαγιές και άλλα φυσικά φαινόμενα, ωστόσο πλήθος κινδύνων απειλούν την κατοικία μας: κακόβουλες επιθέσεις-κλοπή, διάρρηξη, τρομοκρατικές επιθέσεις ή δική μας αμέλεια από την οποία μπορεί να προκληθεί φωτιά ή διαρροή υδάτων.
Μπορεί να μην είμαστε ιδιοκτήτες ενός σπιτιού, αλλά η εν λόγω ασφάλιση έρχεται να καλύψει και άλλες ανάγκες μας. Για την ακρίβεια, τα προσωπικά μας αντικείμενα και τα οικιακά αγαθά είναι πιο ευάλωτα από ό,τι το ίδιο το κτίριο. Μέσω της ασφάλισης του περιεχομένου κατοικίας μπορού- με να αντιμετωπίσουμε πιθανές μελλοντικές οικονομικές απώλειες από φθορές ή άλλες ζημιές στο περιεχόμενο του σπιτιού που κατοικούμε.

Για να εκτιμήσετε σωστά το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης των περιεχομένων της κατοικίας σας θα πρέπει:
• Να καταγράψετε τα αντικείμενά σας
• Να υπολογίσετε το ποσό που θα στοίχιζε σήμερα να τα ξανά αγοράσετε καινούργια

Με τη βοήθεια του ασφαλιστή σας, στα έντυπα ασφάλισης που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε θα πρέπει:
• Να συμπληρώσετε τη συνολική αξία της ασφαλιστικής κάλυψης των περιεχομένων της κατοικίας σας
• Να συμπληρώσετε ξεχωριστά τα αντικείμενα μεγάλης αξίας

Το τι αποτελεί πράγματι μεγάλης αξίας αντικείμενο, πολλές φορές, γίνεται διαφορετικά αντιληπτό από τα εμπλεκόμενα μέρη ενός συμβολαίου. Ο ασφαλιστής θέτει ένα μέγιστο ποσό αποζημίωσης για κάθε πολύτιμό σας αντικείμενο. Αν έχετε αντικείμενα μεγαλύτερης αξίας από το μέγιστο ποσό που αποζημιώνει η ασφαλιστική σας για ένα αντικείμενο, τότε η αποζημίωση που θα σας δοθεί θα περιοριστεί στο μέγιστο που πληρώνει η ασφαλιστική σας. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν ειδικά προγράμματα με επιπρόσθετες καλύψεις για μεγάλης αξίας αντικείμενα οι οποίες θα έχουν αναδιαμορφωμένο ασφάλιστρο.

Είναι σημαντική η σωστή συμπλήρωση της πρότασης της ασφάλισης του σπιτιού μας και πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι Kαλύπτονται οι ανάγκες μας. Σίγουροι πρέπει να είμαστε και για την πραγματική αξία της ασφαλιστέας ύλης, για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο υπασφάλισης, ώστε αν προκύψει οποιαδήποτε ζημιά, να λάβουμε και τη σωστή αποζημίωση. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να ενημερώνουμε για κάθε αλλαγή στα στοιχεία και τις πληροφορίες που επηρεάζουν το ασφαλιστήριο, να εξοφλούμε εμπρόθεσμα τα ασφάλιστρα ή σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, να ενημερώνουμε άμεσα τον ασφαλιστή.
Με τη σύναψη ενός στεγαστικού δανείου, είναι υποχρέωση του πελάτη προς την τράπεζα να ασφαλίσει το ακίνητο που είναι υποθηκευμένο βάσει των καλύψεων που ζητά η εκάστοτε τράπεζα. Αξίζει να Eπισημανθεί, ωστόσο, πως δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να ασφαλιστεί μέσω της τράπεζας που χορήγησε το δάνειο. Έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική εταιρεία ή ασφαλιστικό σύμβουλο, αρκεί το ασφαλιστήριο να πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή του σύμβαση.